Dokumenty do pobrania

Tutaj znajdziesz wszystkie pliki i dokumenty dotyczące naszych placówek!

Polityka Ochrony Małoletnich

Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Małoletnich

Regulamin Zajęć Dodatkowych

Formularz Rekrutacyjny Przedszkole Grupa Integracyjna

Formularz Rekrutacyjny Przedszkole Grupa Specjalna

Formularz Rekrutacyjny Żłobek

Skip to content