Witamy na stronie poświęconej dodatkowym zajęciom, które realizujemy po godzinach pracy przedszkola i żłobka.

Barwny Świat ALTER w Rudzie Śląskiej oferuje dodatkowe zajęcia po godzinach pracy z myślą o dzieciach i rodzicach.

*Dodatkowe zajęcia po godzinach są przeznaczone dla wszystkich dzieci również tych, które nie uczęszczają do żadnej z naszych placówek.

Zajęcia po godzinach dla wszystkich dzieci:

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to zajęcia mające na celu pracę nad skuteczną komunikacją, empatią, rozwiązywaniem problemów oraz budowanie zdrowych relacji z rówieśnikami.

Ilustracja przedstawiająca różową chmurę z żółtym konturem

EkoMuzyka dla Smyka

Ilustracja przedstawiająca niebieską chmurę z różowym konturem

EkoMuzyka dla smyka to zajęcia rytmiczne z muzyką wykonywaną na żywo. Na zajęciach dzieci integrują się z równieśnikami podczas gry na instrumentach perkusyjnych, śpiewu oraz tańca. Zajęcia mają na celu uwrażliwianie dzieci na muzykę i rytm od najmłodszych lat.

Gimnastyka Korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna to forma aktywności ruchowej  dostępna dla dzieci w naszym przedszkolu i żłobku. Dzięki specjalnie opracowanym ćwiczeniom i aktywnościom, maluchy mają możliwość poprawy postawy, koordynacji ruchowej i siły mięśniowej.

Ilustracja przedstawiająca żółtą chmurę z różowym konturem

Sensoplastyka

Ilustracja przedstawiająca zieloną chmurę z różowym konturem

Sensoplastyka®️ to zajęcia, które polegają na legalnym brudzeniu się. Materiały sensoryczne wykorzystywane na zajęciach stworzone są z bezpiecznych artykułów spożywczych. Zajęcia mają na celu wspieranie kreatywności, samodzielności, twórczego myślenia oraz współpracy w grupie.

Boso przez Świat

Boso przez Świat to zajęcia sensoryczne mające na celu poprawę sprawności ruchowej oraz redukcję stresu. Podczas zajęć dzieci tworzą własne ,,Ścieżki Bosych Stóp”, po których później chodzą bosymi stopami. 

Ilustracja przedstawiająca niebieską chmurę z żółtym konturem

Angielski na wesoło

Ilustracja przedstawiająca zieloną chmurę z niebieskim konturem

To zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-7. Na zajęciach dzieci poznają podstawowe słownictwo oraz uczą się o kulturze krajów anglojęzycznych. Zajęcia są utrzymane w przyjaznej i radosnej atmosferze.

Arteterapia

Arteterapia to zajęcia mające na celu pracę nad emocjami oraz wyrażaniem siebie poprzez sztukę. Dzieci malują, rysują, poznają elementy aktorstwa, tańca, słuchają muzyki oraz czytają książki. Wszystko to połączone z pracą nad emocjami. 

Ilustracja przedstawiająca żółtą chmurę z niebieskim konturem
Ilustracja różowy kwiat

Szukasz miejsca gdzie nauka łączy się z przygodą?

Dołącz do naszego świata już dziś!

Skip to content