Wczesne Wspomaganie Rozwoju w Przedszkolu i Żłobku Barwny Świat ALTER w Rudzie Śląskiej.

Ponieważ Barwny Świat ALTER jest placówką integracyjną, w ramach zajęć w naszym przedszkolu oraz w godzinach popołudniowych prowadzimy również terapię wczesnego wspomagania rozwoju.

*Wczesne wspomaganie rozwoju jest przeznaczone dla wszystkich dzieci, nie tylko dla tych uczęszczających do naszych placówek.

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju to zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne przeznaczone dla dzieci, w wieku od urodzenia do 7 roku życia, wykazujących opóźnienie lub zagrożenie opóźnieniem rozwoju. 

Podejrzenie opóźnienia rozwoju zakładamy wtedy gdy dziecko wykazuje lub ma podejrzenie jednego z poniższych: 

Dziecko wykazuje zaburzenia rozwoju mowy. Dziecko wykazuje znaczne wady słuchu lub wzroku. Zaburzenia ze spektrum autyzmu lub zaburzenia psychoruchowe. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), niepełnosprawność intelektualna lub niepełnosprawność sprzężona. 

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju, dzieci mogą liczyć na pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, neurologopedy, fizjoterapeuty oraz terapeuty integracji sensorycznej. 

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuję diagnozę tj. stwierdzenie czy dziecko wykazuje jedno lub więcej z powyżej wymienionych zaburzeń oraz późniejszą terapię, która jest spersonalizowana i dostosowana tak aby pomóc każdemu dziecku z osobna. Terapia w ramach (wwr) wczesnego wspomagania rozwoju ma na celu zminimalizowanie lub wyprostowanie negatywnych skutków związanych z danym zaburzeniem. 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w Rudzie Śląskiej

Ponieważ przedszkole Barwny Świat ALTER w Rudzie Śląskiej jest placówką integracyjną, dzieci z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mogą liczyć na zajęcia terapeutyczne w ramach godzin pracy przedszkola. W zależności od zaburzenia oraz od dobranej terapii, dzieci mogą liczyć na 4 do 8 godzin indywidualnej terapii w miesiącu (w ramach godzin pracy przedszkola).

Nie oznacza to jednak, że dzieci z zewnątrz lub uczęszczające do żłobka nie mogą liczyć na pomoc w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, to bez najmniejszych przeszkód może przyjść i zapisać się na terapię do określonego terapeuty. Jedyna różnica pomiędzy dziećmi z przedszkola Barwny Świat ALTER, a dziećmi ze żłobka lub dziećmi przychodzącymi po pomoc z zewnątrz, to godziny dostępności terapeutów. 

Dla dzieci z zewnątrz lub dzieci ze żłobka, terapeuci mają wyznaczony czas codziennie od godziny 15:00 do godziny 18:00, natomiast dzieci uczęszczające do przedszkola mają zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju do godziny 12:00. 

Aby zapisać malucha na popołudniową terapię wczesnego wspomagania rozwoju, skontaktuj się z nami telefonicznie lub przyjdź osobiście do naszej placówki. 

Dlaczego wczesne spomaganie rozwoju jest tak efektywne?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju wykazuje się wysoką efektywnością ze względu na kilka czynników: 

 

 1. Okres szybkiego rozwoju mózgu:
  Wczesne lata życia są okresem, w którym mózg rozwija się najszybciej. Działa to na korzyść interwencji wczesnego wspomagania, ponieważ możliwe jest oddziaływanie na układ nerwowy w sposób, który może zmaksymalizować zdolności adaptacyjne i przyspieszyć zdobywanie umiejętności.

 2. Plastyczność mózgu:
  Wczesne lata życia charakteryzują się znaczną plastycznością mózgu, co oznacza, że mózg jest bardziej podatny na zmiany i adaptacje w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Dzieje się tak, ponieważ w tym okresie wiele połączeń nerwowych jest formowanych i modyfikowanych, co umożliwia dostosowanie się do nowych sytuacji i wyzwań.

 3. Lepsze wyniki w dłuższej perspektywie:
  Działania wczesnego wspomagania mogą wpłynąć na poprawę umiejętności rozwojowych, społecznych i emocjonalnych, co przekłada się na lepsze wyniki edukacyjne, zawodowe i społeczne w przyszłości. Wczesne interwencje mogą zmniejszyć ryzyko trudności w nauce, zachowaniu czy zdrowiu psychicznym w późniejszym życiu.

 4. Podpora dla rodziny:
  Wczesne wspomaganie rozwoju skupia się również na wsparciu dla rodziny. Wsparcie rodziców w zrozumieniu potrzeb i umiejętności ich dziecka może prowadzić do lepszej jakości interakcji rodzic-dziecko oraz tworzenia bardziej stymulującego środowiska domowego.

 5. Redukcja trudności:
  Wczesne wykrycie i interwencja w przypadkach opóźnień czy zagrożeń w rozwoju może pomóc w złagodzeniu lub wyeliminowaniu trudności, zanim się one pogłębią. Im szybciej rozpocznie się odpowiednie wsparcie, tym większa szansa na sukces w przezwyciężeniu wyzwań.

 6. Długotrwały efekt kumulacyjny:
  Wczesne interwencje mają potencjał wpłynięcia na procesy rozwojowe, które mają charakter kumulacyjny. Małe sukcesy we wczesnym okresie mogą prowadzić do większych osiągnięć w przyszłości.

 7. Indywidualizacja i dostosowanie:
  Wczesne wspomaganie rozwoju skupia się na indywidualnych potrzebach i umiejętnościach każdego dziecka. To podejście uwzględnia zróżnicowanie i daje możliwość dostosowania strategii interwencji do konkretnych sytuacji.

 8. Współpraca interdyscyplinarna:
  Działania wczesnego wspomagania łączą wysiłki specjalistów z różnych dziedzin, co pozwala na kompleksowe podejście do wsparcia dziecka. Współpraca interdyscyplinarna zwiększa szanse na zidentyfikowanie i adresowanie szerokiego spektrum potrzeb.

Kto prowadzi terapię wczesnego wspomagania rozwoju?

Ponieważ terapia wczesnego wspomagania rozwoju stara się adresować większość zaburzeń, które dzieci rozwinęły lub dopiero rozwijają w początkowej fazie rozwoju, kluczem do efektywności terapii jest interdyscyplinarność i regularność. Z tego względu, terapia jest prowadzona od 4 do 8 razy w miesiącu (w zależności od potrzeb), a prowadzą ją psycholog, pedagog, logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta lub terapeuta integracji sensorycznej (również w zależności od potrzeb).

Psycholog

Przeprowadzanie ocen psychoedukacyjnych i psychologicznych, aby zrozumieć emocjonalne i poznawcze potrzeby dziecka. Wypracowywanie strategii radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, jak lęki czy trudności w zachowaniu. Udzielanie wsparcia rodzicom w radzeniu sobie z zachowaniami dziecka oraz w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych. Wspieranie rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych u dziecka.

Pedagog

Ocena umiejętności poznawczych i edukacyjnych dziecka. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych (IPE) uwzględniających potrzeby dziecka. Organizowanie stymulujących zajęć, które wspierają rozwój poznawczy, językowy i społeczny. Doradzanie rodzicom w obszarze edukacji w domu oraz włączania dziecka do aktywności społecznych.

Logopeda

Ocena zdolności komunikacyjnych i językowych dziecka. Opracowywanie planów terapeutycznych dla rozwijania mowy, komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Prowadzenie terapii mowy, która wspiera rozwijanie umiejętności artykułowania dźwięków i wyrażania się. Wspieranie rodziców w komunikacji i interakcjach z dzieckiem.

Neurologopeda

Specjalizuje się w diagnozowaniu i terapii dzieci z trudnościami w zakresie mowy spowodowanymi uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Ocenia zdolności artykulacyjne, procesy neuro-motoryczne i inne aspekty neurologiczne mowy. Tworzy spersonalizowane plany interwencji i terapii.

Fizjoterapeuta

Ocena zdolności ruchowych i fizycznych dziecka. Tworzenie programów terapeutycznych mających na celu rozwijanie motoryki i zdolności ruchowych. Prowadzenie ćwiczeń i aktywności fizycznych, które pomagają w poprawie siły mięśniowej, koordynacji i równowagi. Wspieranie rodziców w integracji ćwiczeń fizycznych w codziennej rutynie dziecka.

Terapeuta SI

Ocena reakcji sensorycznych dziecka na bodźce z otoczenia. Tworzenie planów terapeutycznych, które pomagają dziecku efektywnie przetwarzać sensoryczne informacje. Prowadzenie terapii sensorycznej, która pomaga regulować zmysły i poprawiać zdolności percepcyjne. Wsparcie rodziców w tworzeniu środowiska, które sprzyja integracji sensorycznej.

Ile to kosztuje?

Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest w pełni darmowa w czasie pracy przedszkola jak i w godzinach popołudniowych, dla wszystkich dzieci. Co więcej, dzieci z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mogą liczyć na pełne dofinansowanie z urzędu miasta jeśli chodzi o czesne w przedszkolu. 

O Nas

Dowiedz się więcej o tym co cenimy, do czego dążymy i kim jesteśmy!

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami w celu rozwiania wszelkich wątpliwości!
Ilustracja różowy kwiat

Szukasz miejsca gdzie nauka łączy się z przygodą?

Dołącz do naszego świata już dziś!

Masz Więcej Pytań?

+48 570 830 500

Piotra Niedurnego 73 Ruda Śląska 41-700

Skip to content